Hof van beroep Brussel - 2006/QR/120 - 5-04-2007

Samenvatting

Zoals terecht onderstreept door de eerste rechter, moet er met betrekking tot artikel12bis WBN een onderscheid gemaakt worden tussen een "verblijfstitel" en een "verblijfsrecht". Bovendien legt de wet nergens een voorwaarde op dat het hoofdverblijf in België ononderbroken moet zijn.