Hof van beroep Brussel - 2007/AR/1285 - 16-10-2008