Hof van beroep Brussel - 2015/AR/1913 - 10-03-2016