Hof van beroep Gent - 2006/AR/2845 - 26-02-2009

Samenvatting

Meer dan dat appellant een leidinggevende functie zou vervullen bij een televisiezender, wordt in het advies van de Veiligheid van de Staat niet eens beweerd, laat staan aangetoond. Zelfs indien de Veiligheid van de Staat uit bepaalde gegevens afleidt dat er banden bestaan tussen deze televisiezender en bepaalde politieke groeperingen, die verdacht worden van terroristische activiteiten, dan nog zijn er in casu geen aanwijzigen, laat staan bewijzen, dat appellant zijn medewerking verleent aan terroristische organisaties en medeplichtig zou zijn aan illegale activiteiten.