Hof van beroep Gent - 2006/EV/42 - 4-01-2007

Samenvatting

De procureur-generaal wijst er in zijn advies terecht op dat niets de appellante belet de documenten, die zij heeft overgelegd bij haar asielaanvraag aan de ambassade van Servië-Montenegro in Brussel te overhandigen i.p.v. een geboorteakte, afgeleverd door de UNMIK. Waar zij dit niet doet, is het appellante zelf die onvoldoende haar medewerking verleent.