Hof van beroep Gent - 2007/RK/92 - 21-06-2007

Samenvatting

Niets laat toe te veronderstellen dat de kinderen in het land van herkomst geen onderwijs zouden kunnen genieten of dat het onderwijs aldaar niet conform de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag zouden worden georganiseerd. Zo de continuïteit van de studies van de kinderen in het gedrang komt, is dit louter en alleen te wijten aan het feit dat de ouders geen gevolg hebben gegeven aan het bevel van 16 mei 2000. Zij zijn hier illegaal gebleven. Dit is een beslissing die zij hebben genomen en waarvan men de verantwoordelijkheid niet kan, noch mag, afwentelen op de appellante.