Hof van beroep Gent - 2008/AR/789 - 26-02-2009

Samenvatting

Bij de vraag of een in Marokko vóór 2004 tot stand gekomen ontbinding van een huwelijk in België erkend kan worden, wordt de oude bepaling van artikel 570 Ger.W. toegepast. Bij de toepassing van deze bepaling dient voor een verstoting met vergoeding in concreto en niet in abstracto nagegaan te worden of de verstoting al dan niet in strijd is met de Belgische openbare orde. In casu zijn er al 10 jaren verstreken sinds de verstoting en heeft de vrouw in deze periode geenszins laten blijken dat zij het moeilijk had met deze ontbinding van het huwelijk. Voor het Hof staat het bijgevolg vast dat van beide echtgenoten een ongedwongen vraag tot ontbinding van het huwelijk is uitgegaan. Bovendien maakt de gelijkenis met een echtscheiding door onderlinge toestemming dat er geen sprake kan zijn van enige schending van de rechten van verdediging. Daaruit volgt dat de erkenning van de Marokkaanse huwelijksontbinding niet geweigerd kan worden op grond van artikel 570 Ger.W.