Hof van beroep Luik - 2006/RF/38 - 13-03-2007

Samenvatting

Het begrip "onmenselijke en vernederende behandeling" moet een zekere ernst inhouden. In casu mag de betrokkene niet werken, wat een ernstige inbreuk is, maar deze wordt gecompenseerd door de steunverlening die hij geniet. Betrokkene kan zich ook moeilijk beroepen op een inbreuk op zijn privé-leven aangezien hij er zelf voor gekozen heeft, sinds vele jaren, om in België te verblijven zonder een verblijfsrecht.