Hof van beroep Luik - 2010/RQ/20 - 6-09-2010

Samenvatting

Gezien de Belgische nationaliteit van verzoekers, is het Belgische recht van toepassing op het vaderschap van verzoekers. Met betrekking tot de afstamming ten aanzien van de biologische vader staat het Belgische recht toe dat hij de kinderen overeenkomstig artikel 329 bis BW erkent. Het vaderschap van de echtgenoot van de Belgische vader zou volgens het Belgische recht enkel via adoptie vastgesteld kunnen worden. Artikel 143 BW sluit immers het vermoeden van vaderschap uit bij huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Bovendien kan de onwettigheid en de strijdigheid met de openbare orde van de draagmoederschapovereenkomst uit dewelke de kinderen geboren zijn, geen afbreuk doen aan het hoger belang van de kinderen. De afstamming ten aanzien van de biologische vader moet dus erkend worden. Op dat vlak dienen de Amerikaanse geboorteakten dus erkend te worden. De geboorteakten kunnen echter niet erkend worden waar zij de afstamming ten aanzien van de echtgenoot van de biologische vader vaststellen.