Hof van Cassatie - C.06.0100.F - 3-05-2007

Samenvatting

Het bestreden arrest overweegt dat, door er voor te kiezen om niet onverwijld een ontvangstmelding te sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, met de bedoeling zo te beletten dat de termijn van een maand begint te lopen, het parket van de Procureur-des-Konings een "afwending of een misbruik van macht" heeft begaan. Door dit te overwegen mengt de rechter zich niet in de taken van het openbaar ministerie en ontkent hij evenmin het principe van de onafhankelijkheid van het parket, zoals voorzien in artikel 151 Grondwet.