Hof van Cassatie - P.06.1068.F - 23-08-2006

Samenvatting

Door niet te preciseren of er al een beslissing was genomen over de aanvraag tot regularisatie vooraleer het BGV werd afgeleverd en tegelijk te stellen dat zowel het BGV als de vrijheidsberovende maatregel adequaat gemotiveerd zijn, laat het bestreden arrest het Hof niet toe haar legaliteitscontrole naar behoren uit te oefenen.