Kort geding Brussel - 2011/CB/00001 - 17-02-2011

Samenvatting

Volgens rechtspraak van het Hof van Cassatie dient het Arbeidshof de spoedeisendheid te beoordelen op het moment dat hij beschikt. Bijgevolg moet het Arbeidshof rekening houden met nieuwe elementen die dateren van na de beschikking in eerste aanleg, om de spoedeisendheid te appreciëren. Wanneer de eiser in beroep echter verweerder was in eerste aanleg, ziet deze zich ontnomen van de mogelijkheid om de beschikking in eerste aanleg te toetsen bij de appelrechters, gezien het spoedeisende karakter verdwenen is. In dat geval verzet het niet langer bestaan van de spoedeisendheid zich er niet tegen dat het Arbeidshof de beschikking in eerste aanleg toch controleert. Opdat de uitspraak van de eerste rechter bij voorraad zou zijn is het noodzakelijk dat het geding ten gronde onderzocht wordt. Verweerder in beroep toont niet aan dat hij een bodemprocedure opgestart is. De discussie omtrent het recht van Fedasil om geen opvangplaats toe te wijzen gezien de verzadiging van het opvangnetwerk, behoort tot de bodemprocedure. De rechter in hoger beroep is bevoegd om het bedrag van de opgelegde dwangsom te corrigeren. Een bedrag van 125 eur per dag kan eenzelfde dwingend effect hebben en is een meer adequate maatregel rekening houdend met de omstandigheden van het geval.