Raad van State - 153.368 - 9-01-2006

Samenvatting

De bestreden beslissing werd genomen nadat verzoeker de grenscontrole was gepasseerd en op het grondgebied van het Rijk werd toegelaten, zoals blijkt uit de stempel die in zijn paspoort werd aangebracht. Het valt moeilijk in te zien hoe een beslissing tot terugdrijving kan worden genomen ten aanzien van iemand die op regelmatige wijze tot het grondgebied is toegelaten.