Raad van State - 178.134 - 20-12-2007

Samenvatting

Door de verzoekschriften niet samen te voegen en door een aparte beslissing te nemen voor elk van de verzoekers, heeft de Vaste Beroepscommissie impliciet maar zeker geoordeeld dat de zaken niet samengevoegd konden worden. Dit was een feitelijke beoordeling, die de Raad van State niet in twijfel kan trekken. Bijgevolg is het beroep onontvankelijk.