Raad van State - 178.831 - 23-01-2008

Samenvatting

De motivering van het bestreden arrest vormt geen antwoord op de argumenten aangehaald door verzoeker. Bijgevolg schendt het arrest artikel 39/65 Vreemdelingenwet. Het motief dat verzoeker niet bewijst dat hij een vrees heeft voor vervolging wegens het behoren tot een sociale groep, wordt tegengesproken door het administratief dossier.