Raad van State - 179.454 - 11-02-2008

Samenvatting

Artikel 31, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 laat toe dat een vreemde werknemer de hernieuwing van zijn arbeidskaart B verkrijgt op grond van een tewerkstelling bij een andere werkgever. De verwerende partij heeft het dossier met betrekking tot de eerste aanvraag van de BVBA NEW SHANGHAI niet gekoppeld aan de tweede aanvraag van de BVBA YANG'S GARDEN. Zij heeft integendeel beide dossiers gescheiden gehouden en uiteindelijk beslist dat de eerste aanvraag wegens de staking van de bedrijvigheid van de BVBA YANG'S GARDEN, geen voorwerp meer had en, los daarvan, de tweede aanvraag als een nieuwe aanvraag beschouwd. Daarmee heeft zij evenwel, voorbijgaand aan het voormelde artikel 31, eerste lid, uit het oog verloren dat de hernieuwing van een arbeidskaart B niet noodzakelijk gekoppeld is aan een tewerkstelling bij dezelfde werkgever.