Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.209 - 21-04-2008

Samenvatting

Uit de bestreden beslissing kan enkel afgeleid worden dat de verwerende partij de aanvraag heeft onderzocht in functie van de schoonzoon van de verzoekende partij wiens brief (verslag is een ongelukkig gekozen term) inhoudelijk op het vlak van bijstand aan de moeder wordt tegengesproken door de betaalde huurbewijzen. Derhalve is de bestreden beslissing genomen op grond van onjuiste, minstens onvolledige, gegevens en op kennelijk onredelijke en onzorgvuldige wijze, temeer nu de verwerende partij zich enkel steunt op een brief van de schoonzoon.