Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1218 - 14-08-2007

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat verzoekster, door haar verzoekschrift in te dienen binnen een termijn van negen dagen, blijk heeft gegeven van de nodige spoed om een schorsingsprocedure op te starten volgens de procedure van de uiterst dringende noodzakelijkheid. Verzoekster was immers verplicht om vanuit Thailand een advocaat te contacteren in België teneinde haar zaak op de correcte manier bij de Raad aanhangig te maken.