Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 13.874 - 9-07-2008

Samenvatting

De rapporten van Amnesty International onderbouwen de verklaringen van verzoekster dat de Russische overheden geen effectieve bescherming wouden of konden bieden tegen het geweld dat zij onderging. Hieruit volgt dat verzoekster haar land ontvlucht is uit vrees voor vervolging. Deze vrees is het gevolg van het toebehoren tot een bepaalde sociale groep.