Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1390 - 24-08-2007

Samenvatting

Uit de bestreden beslissing blijkt dat niet eens is geantwoord op de stelling van verzoekers dat ze onmogelijk kunnen terugkeren vanwege persoonlijke problemen in het land van herkomst en de algemene situatie in Tsjetsjenië en dat dit een buitengewone omstandigheid zou uitmaken in de zin van artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet. De motivering is niet afdoende.