Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1679 - 13-09-2007

Samenvatting

Hoewel formeel gezien, door overmacht, het identiteitsdocument werd neergelegd in de officiële taal van het land van herkomst van de verzoeker, was het niettemin vergezeld van een vertaling in het Frans, gemaakt door het Iraanse consulaat en waaruit tevens blijkt dat, volgens de Iraanse wetgeving, het gaat om een Iraans identiteitsdocument.