Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1691 - 14-09-2007

Samenvatting

In de huidige stand van het dossier en gezien het feit dat de Raad over geen onderzoeksbevoegdheid beschikt, acht de Raad zich onvoldoende geïnformeerd om een oordeel te vellen over de mate waarin verzoekster bescherming kan genieten van de overheden in haar land van herkomst. Uit een rapport van het VN Comité tegen de foltering, dat door verzoekster werd aangehaald, maar waarop de verwerende partij niet reageerde, blijkt in ieder geval dat Burundese vrouwen in een gelijkaardige situatie als verzoekster, een erg kwetsbare groep vormen.