Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 6936 - 6-02-2008

Samenvatting

De Raad stelt vast dat de verwerende partij zijn beslissing baseert op het feit dat verzoeker "ter Schengen staat gesignaleerd in Spanje" en dat hij daar werd veroordeeld wegens bezit van verdovende middelen, feiten die dateren van 2003. Door de vestiging te weigeren van verzoeker als een echtgenoot van een Belg om de enige reden die hiervoor werd aangegeven, zonder uit te leggen waarom zijn persoonlijk gedrag een werkelijk, actueel en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving, op de datum van de bestreden beslissing, heeft de verwerende partij zijn beslissing niet geldig en voldoende gemotiveerd in feite en in rechte.