Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 05/2795/B - 31-01-2006