Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 12-12-2018