Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 13/4135/B - 12-03-2015