Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 14/1545/B - 12-03-2015