Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 14/351/B - 6-11-2014