Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 15/1474/A - 23-04-2015

Samenvatting

Bij de behandeling van de zaak ter zitting van 2 april 2015 deelt de procureur des Konings mede dat na kennisname van de besluiten van eiseres er geen reden meer is om zich nog te verzetten tegen de aflevering van het attest geen huwelijksbeletsel.
Eiseres vordert de veroordeling van de staat tot de kosten van de rechtsplegingsvergoeding ad 1320 euro.
In burgerlijke zaken komt het openbaar ministerie tussen bij wege van rechtsvordering, vordering of advies.
Gezien de bijzondere functie van het openbaar ministerie kan deze niet tot de kosten worden veroordeeld.