Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 20/1177/B - 12-03-2021