Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 22-04-2010