Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 19/1288/B - 21-02-2020