Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 20/1693/B - 7-05-2021