Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 21/654/B - 28-06-2021