Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 21/893/B - 18-10-2021