Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 22/658/B - 30-09-2022