Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 05/1397/C - 19-01-2006

Samenvatting

Hoewel geen enkel recht kan ontstaan uit het verstrijken van een redelijke termijn, moet er toch rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de lange duur van de procedure in combinatie met de verblijfsomstandigheden een aantasting kan vormen van het recht op een menswaardig leven.