Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 0512081/C - 2-06-2006

Samenvatting

De aanvraag tot regularisatie werd meer dan 15 maanden geleden ingediend. Dergelijke lange behandelingsduur getuigt van geen goed bestuur en plaatst de verzoeker in een toestand van onzekerheid.