Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 06/1201/C - 17-11-2006

Samenvatting

De verplichting opgelegd door de Belgische staat om terug te keren naar China om daar binnenkomstdocumenten te bekomen, terwijl die hem niet kunnen geweigerd worden nu de Belgische staat toegeeft dat verzoeker de voorwaarden vervult van artikel 10, 4° Vreemdelingenwet, lijkt een disproportionele inmenging te zijn in het privé- en familieleven van verzoeker. Een dergelijke maatregel belet dat verzoeker en zijn echtgenote de IVF-behandeling, die ze gedurende 6 cycli mogen volgen van hun verzekeraar, kunnen verder zetten.