Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 07/432/C - 30-03-2007

Samenvatting

Verweerster begaat een feitelijkheid door eiser in het ongewisse te laten over zijn aanvraag tot recht op terugkeer, ingediend op 9 november 1998. De vordering die ertoe strekt verweerster te horen veroordelen tot het nemen van een beslissing hieromtrent is dan ook gegrond. Gelet op het langdurig aanslepen van dit dossier in hoofde van verweerster (eerst geen beslissing nemen, dan wel een beslissing nemen, die dan wordt ingetrokken nadat een verzoekschrift wordt neergelegd voor de Raad van State, om dan jaren later standpunt hieromtrent te nemen door te zeggen dat de beslissing al genomen werd), wordt echter voorbehoud verleend aan eiser voor het eventueel vorderen van een dwangsom.