Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 07/4899/B - 13-11-2007