Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 09/1623/C - 3-11-2009

Samenvatting

Naar aanleiding van een nationaliteitskeuze op het Belgisch consulaat te Tanger op grond van artikel 12bis, §1, 2° WBN, wordt de aanvrager opgeroepen persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. De weigering van het visum kort verblijf in het kader van deze zitting om reden dat verzoeker zich kan laten bijstaan door een advocaat, miskent het subjectieve recht om persoonlijk te verschijnen nu de rechtspositie voor de rechtbank minder gunstig zou kunnen zijn bij niet verschijning in persoon. De aflevering van een inreisvisum om verzoeker het mogelijk te maken in persoon te verschijnen, wordt bevolen doch zonder dat een dwangsom hoeft opgelegd te worden.