Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 10/7133/A - 8-06-2012