Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 11/1109261/A - 5-06-2013

Samenvatting

Het ziekenhuis had namens een gehospitaliseerde patiënt met tuberculose een aanvraag voor dringende medische hulp bij het OCMW ingediend. 
De OCMW-weigeringsbeslissing kwam rechtstreeks toe bij het ziekenhuis en niet op het adres van de patiënt.
Het ziekenhuis had de patiënt niet geïnformeerd over deze weigeringsbeslissing en de gevolgen ervan. Het ziekenhuis beging een fout door de patiënt niet in te lichten over de beslissing, over de beroepsmogelijkheden en over eventuele rechtshulp. 
Omdat er geen twijfel was over de behoeftigheid van de patiënt, ontnam het ziekenhuis de patiënt de mogelijkheid van een succesvol beroep tegen de OCMW-weigeringsbeslissing.
Het ziekenhuis kan deze verpleegkosten niet afwenden op de patiënt.