Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 15/4615/A - 18-11-2016