Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 16/3438/B - 25-10-2016