Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 17/186/B - 13-02-2017

Samenvatting

Ter zake dient vastgesteld te worden dat verzoeker op 6.02.2017 een voorziening in Cassatie instelde tegen een arrest gewezen op 2.02.2017 door de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Gent.
 
Bij fax van 10.02.2017 werd hem gemeld in het centrum 127bis dat hij op 15.02.2017 zou worden gerepatrieerd naar Albanië (Tirana), zodat deze zaak uiterst dringend is en aldus ontvankelijk.
 
Gelet op de redenen vermeld in het verzoekschrift blijkt het in deze zaak passend om voorafgaandelijk te wachten op een beslissing van het Hof van Cassatie ingevolge de door verzoeker ingestelde voorziening in Cassatie dd. 6.02.2017 tegen het arrest nr K/178/17 van de Kamer van Inbeschuldigingstelling.