Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 18/580/B - 28-06-2018