Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 20-04-2006

Samenvatting

Het is duidelijk dat, mocht verzoekster haar kind hebben ingeschreven in het geboorteregister van het consulaat, het kind de Colombiaanse nationaliteit zou hebben. Uit de rechtspraak volgt dat het kind niet noodzakelijk als staatloze zou erkend worden. Hieruit volgt dat de gemeente op het eerste gezicht geen fout begaan heeft door ervan uit te gaan dat het kind niet staatloos is, alvorens dit voorafgaandelijk werd vastgesteld in het kader van een gerechtelijk debat.