Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2008/7809/A - 5-12-2008

Samenvatting

In het kader van een echtscheidingsprocedure zijn betrokkenen in de onmogelijkheid om een huwelijksakte voor te leggen zoals dit voorgeschreven wordt in artikel 1254 Ger. W. De rechtbank stelt vast dat het huwelijk vermeld wordt in het rijksregister. Aangezien artikel 4 van de wet van 8 augustus 1983 betreffende een rijksregister voor natuurlijke personen bepaalt dat de vermeldingen in dat register gelden tot bewijs van tegendeel, geeft de rechter een vrijstelling voor het overleggen van de huwelijksakte zoals voorzien in artikel 24, §2 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht.